Zarchiwizowane dokumenty spotkania

Plan pracy / cele / karta

Bramki SWWA FYSPRT (zaktualizowane w grudniu 2020 r.) Plan roboczy SWWA FYSPRT (2020) Plan strategiczny SWWA FYSPRT (2020) Cele SWWA FYSPRT (2019-2020) Plan strategiczny SWWA FYSPRT (2019) Karta SW FYSPRT zaktualizowana 3.6.2018

Dodatkowe dokumenty

Ocena potrzeb SWWA FYSPRT (2020-2021) SWWA FYSPRT Analiza SWOT 2019 Formularz zgłoszenia wyzwania i rozwiązania Ocena potrzeb FYSPRT, sierpień 2018

styczeń 2023 r

Agenda FYSPRT na styczeń Styczniowy protokół FYSPRT

luty 2023 r

Porządek obrad FYSPRT na luty Luty protokół FYSPRT

marzec 2023 r

Agenda FYSPRT na marzec Marcowy protokół FYSPRT

kwiecień 2023 r

Kwiecień FYSPRT Agenda Kwiecień FYSPRT Protokół

maj 2023 r

Majowy program FYSPRT Majowy protokół FYSPRT

czerwiec 2023 r

Agenda FYSPRT na czerwiec Czerwcowy protokół FYSPRT

lipiec 2023 r

Agenda FYSPRT na lipiec Lipcowe notatki FYSPRT

sierpień 2023 r

Agenda FYSPRT na sierpień Notatki FYSPRT z sierpnia

wrzesień 2023 r

Agenda FYSPRT na wrzesień Notatki FYSPRT z września

październik 2023 r

Październikowy program FYSPRT Październikowe notatki FYSPRT

listopad 2023 r

Listopadowy program FYSPRT Listopadowe notatki FYSPRT

grudzień 2023 r

Grudzień FYSPRT Agenda Grudniowe notatki FYSPRT

styczeń 2022

Agenda FYSPRT na styczeń Styczniowy protokół FYSPRT

Luty 2022

Agenda FYSPRT na luty Luty protokół FYSPRT

Marzec 2022

Agenda FYSPRT na marzec Marcowy protokół FYSPRT

Kwiecień 2022

Kwiecień FYSPRT Agenda Kwiecień FYSPRT Protokół

maj 2022

Majowy program FYSPRT Majowy protokół FYSPRT

czerwiec 2022

Agenda FYSPRT na czerwiec Czerwcowy protokół FYSPRT

lipiec 2022

Agenda FYSPRT na lipiec Lipiec FYSPRT Protokół

Sierpień 2022

Agenda FYSPRT na sierpień Sierpniowy protokół FYSPRT

wrzesień 2022

Agenda FYSPRT na wrzesień Wrzesień FYSPRT Protokół

Październik 2022

Październikowy program FYSPRT Październikowy protokół FYSPRT

Listopad 2022

Listopadowy program FYSPRT Listopadowy protokół FYSPRT

grudzień 2022

Grudzień FYSPRT Agenda Grudzień FYSPRT Protokół

Styczeń 2021

Agenda FYSPRT na styczeń Styczniowy protokół FYSPRT

Luty 2021

NW Anxiety Institute prezentuje

Marzec 2021

Agenda FYSPRT na marzec Marcowy protokół FYSPRT

Kwiecień 2021

Kwiecień FYSPRT Agenda Kwiecień FYSPRT Protokół

maj 2021

Majowy program FYSPRT Majowy protokół FYSPRT

czerwiec 2021

Agenda FYSPRT na czerwiec

lipiec 2021

Agenda FYSPRT na lipiec Lipiec FYSPRT Protokół

Sierpień 2021

Agenda FYSPRT na sierpień Sierpniowy protokół FYSPRT

wrzesień 2021

Agenda FYSPRT na wrzesień Wrzesień FYSPRT Protokół

Październik 2021

Październikowy program FYSPRT Październikowy protokół FYSPRT

listopad 2021

Listopadowy program FYSPRT Listopadowy protokół FYSPRT

grudzień 2021

Grudzień FYSPRT Agenda Grudzień FYSPRT Protokół

Dodatkowe dokumenty

Ocena potrzeb SWWA FYSPRT (2020-2021) Formularz zgłoszenia wyzwania i rozwiązania

Styczeń 2020

Agenda FYSPRT na styczeń Styczniowy protokół FYSPRT

Luty 2020

Agenda FYSPRT na luty Luty protokół FYSPRT

Marzec 2020

Brak spotkania

Kwiecień 2020

Kwiecień FYSPRT Agenda Kwiecień FYSPRT Protokół

Maja 2020

Majowy program FYSPRT Majowy protokół FYSPRT

Czerwca 2020

Agenda FYSPRT na czerwiec Czerwcowy protokół FYSPRT

Lipca 2020

Agenda FYSPRT na lipiec Lipiec FYSPRT Protokół

Sierpień 2020

Agenda FYSPRT na sierpień Sierpniowy protokół FYSPRT

Wrzesień 2020

Agenda FYSPRT na wrzesień Wrzesień FYSPRT Protokół

Października 2020

Październikowy program FYSPRT Październikowy protokół FYSPRT

Listopad 2020

Listopadowy program FYSPRT Listopadowy protokół FYSPRT

Grudzień 2020

Grudzień FYSPRT Agenda Grudzień FYSPRT Protokół

Styczeń 2019

Agenda FYSPRT na styczeń Styczniowy protokół FYSPRT

Luty 2019

Agenda FYSPRT na luty Luty protokół FYSPRT

Marzec 2019

Agenda FYSPRT na marzecMarcowy protokół FYSPRT

Kwiecień 2019

Kwiecień FYSPRT AgendaKwiecień FYSPRT Protokół

Maja 2019

Majowy program FYSPRTMajowy protokół FYSPRT

Czerwiec 2019

Agenda FYSPRT na czerwiecCzerwcowy protokół FYSPRT

Lipiec 2019

Agenda FYSPRT na lipiecLipiec FYSPRT Protokół

Sierpień 2019

Agenda FYSPRT na sierpieńProtokół z sierpniowego posiedzenia FYSPRT

Wrzesień 2019

Agenda FYSPRT na wrzesieńProtokół ze spotkania FYSPRT z września

Październik 2019

Październikowy program FYSPRTPaździernikowy protokół FYSPRT

Listopad 2019

Listopadowy program FYSPRTListopadowy protokół FYSPRT

Grudzień 2019

Grudzień FYSPRT AgendaGrudzień FYSPRT Protokół

Grudzień 2018

Porządek obrad grudnia FYSPRTProtokół posiedzenia FYSPRT z grudnia

Listopad 2018

Porządek listopadowego posiedzenia FYSPRTProtokół listopadowego posiedzenia FYSPRT

Października 2018 r

Porządek październikowego posiedzenia FYSPRT Protokół z październikowego posiedzenia FYSPRT

Wrzesień 2018 r

Porządek wrześniowego posiedzenia FYSPRT Protokół ze spotkania FYSPRT z września

Sierpnia 2018

Agenda sierpniowego posiedzenia FYSPRT Protokół z sierpniowego posiedzenia FYSPRT

Lipiec 2018

Porządek obrad lipca FYSPRT Protokół posiedzenia FYSPRT w lipcu

Czerwiec 2018

Porządek posiedzenia FYSPRT na czerwiec Protokół posiedzenia FYSPRT w czerwcu

Maja 2018

Porządek obrad majowego FYSPRT Majowy protokół ze spotkania FYSPRT

Kwiecień 2018 r

Kwietniowy porządek obrad FYSPRT Protokół posiedzenia FYSPRT w kwietniu

Marzec 2018 r

Program posiedzenia FYSPRT na marzec Program posiedzenia FYSPRT na marzec

Luty 2018

Porządek obrad lutego FYSPRT Notatki ze spotkania w lutym

Styczeń 2018

Protokół posiedzenia FYSPRT w styczniu Porządek obrad styczniowego posiedzenia FYSPRT

Grudzień 2017

Protokół posiedzenia FYSPRT z grudniaPorządek obrad grudnia FYSPRT

Listopad 2017

Protokół listopadowego posiedzenia FYSPRTProtokół listopadowego posiedzenia FYSPRT

Październik 2017

Protokół z październikowego posiedzenia FYSPRTPorządek październikowego posiedzenia FYSPRT

Wrzesień 2017

Protokół ze spotkania FYSPRT z wrześniaPorządek wrześniowego posiedzenia FYSPRTPlan strategiczny na wrzesień

Sierpień 2017

Protokół z sierpniowego posiedzenia FYSPRTAgenda sierpniowego posiedzenia FYSPRTSierpniowa ocena potrzeb

Lipiec 2017

Protokół posiedzenia FYSPRT w lipcuPorządek obrad lipca FYSPRT

Czerwca 2017

Protokół posiedzenia FYSPRT w czerwcu

Maja 2017

Cele FYSPRT 2017Ramy planu strategicznego 2017

Marzec 2017

Program spotkania FYSPRT 03-20-17 Marcowy protokół FYSPRT

Luty 2017

Program spotkania FYSPRT 02-13-16 Luty protokół FYSPRT

Styczeń 2017

Porządek obrad 01-09-17 FYSPRT Styczniowy protokół FYSPRT

Listopad 2016

Porządek posiedzenia FYSPRT 11-21-16 Listopadowy protokół FYSPRT

Październik 2016

Porządek obrad spotkania FYSPRT 10-17-16 Październikowy protokół FYSPRT

Wrzesień 2016

Porządek posiedzenia FYSPRT 09-19-16 Wrzesień FYSPRT Protokół

Sierpnia 2016

Porządek posiedzenia FYSPRT 08-15-16 Sierpniowy protokół FYSPRT

Lipiec 2016

Agenda posiedzenia FYSPRT 07-18-16 Lipiec FYSPRT Protokół

Czerwiec 2016

Program spotkania FYSPRT 06-20-16 Czerwcowy protokół FYSPRT

Maj 2016

Porządek posiedzenia FYSPRT 05-16-16 Majowy protokół FYSPRT

Kwiecień 2016

Porządek posiedzenia FYSPRT 04-18-16 Kwiecień FYSPRT Protokół

Marzec 2016

Porządek obrad 3-21-16 FYSPRT Zaktualizowana analiza SWOT Statewide FYSPRT Charter PROJEKT: Protokół z marca FYSPRT

Luty 2016

Program posiedzenia FYSPRT 2-22-16 Ogłoszenie FYSPRT z lutego Luty protokół FYSPRT

Styczeń 2016

Program posiedzenia FYSPRT 1-27-16  Styczniowe ogłoszenie FYSPRT Styczniowy protokół FYSPRT

Grudzień 2015

12-14-15 Porządek posiedzenia FYSPRT Ogłoszenie grudnia FYSPRT Protokół z grudnia Grudniowe notatki FYSPRT

Listopad 2015

Porządek posiedzenia FYSPRT 11-16-15 Listopadowe ogłoszenie FYSPRT Protokół listopadowy

Październik 2015

10-19-15 Porządek obrad FYSPRT Październikowe ogłoszenie FYSPRT Protokół październikowy

Wrzesień 2015

Informacje analizy SWOT Analiza SWOT

pl_PLPolski