Nasza misja

Misją dziesięciu okrągłych stołów regionalnych, rodzinnych, młodzieżowych i partnerów systemowych (FYSPRT) w stanie Waszyngton jest zebranie wszystkich niezbędnych stron w celu ciągłego doskonalenia behawioralnych usług zdrowotnych i wsparcia dla dzieci. Regionalne FYSPRT starają się zapewnić sprawiedliwe forum dla rodzin, młodzieży, systemów i społeczności, aby wzmocnić i utrzymać zasoby społeczności, które skutecznie zaspokajają zindywidualizowane behawioralne potrzeby zdrowotne dzieci, młodzieży i rodzin.

Regionalne FYSPRT odgrywają kluczową rolę w strukturze zarządzania zdrowiem behawioralnym dzieci, informując i zapewniając nadzór nad kształtowaniem polityki na wysokim szczeblu, planowaniem programów i podejmowaniem decyzji, a także wdrażaniem Porozumienia ugodowego TR.

Stanowe i regionalne okrągłe stoły rodzinne, młodzieżowe i systemowe (FYSPRT) zostały opracowane w ramach projektu rozszerzenia systemu opieki stanu Waszyngton (SOC) jako kluczowy element zapewniający zdrowie behawioralne i inne publiczne systemy służące dzieciom, młodzieży i rodzinie w stanie Waszyngton są skoordynowane. Oczekuje się również, że systemy będą ukierunkowane na rodzinę i kierowane przez młodzież, oparte na społeczności oraz kompetentne kulturowo i językowo.

Proszę o kontakt Kirstin Peterson Jeśli masz jakieś pytania i / lub trudności z uczestnictwem w transporcie i / lub opiece nad dzieckiem, możesz liczyć na pomoc finansową.

Nasza wizja

Wizja FYSPRT polega na tym, że poprzez pełne szacunku partnerstwa rodziny, młodzież, systemy i społeczności będą skutecznie współpracować, aby proaktywnie wpływać i zapewnić przywództwo, aby sprostać wyzwaniom i barierom, przed którymi stoi behawioralny system opieki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i rodzin w stanie Waszyngton.

facebook-large twitter-large

painting-about-us Zdjęcie dzięki uprzejmości Janet Bentley-Jones

Statewide FYSPRT

pl_PLPolski