Często Zadawane Pytania

Co to jest system opieki?

„System opieki” lub „SOC” to filozofia, która zakłada, że młodzież i rodziny mogą i powinny odgrywać aktywną rolę w tym, jak systemy im służą. Obejmuje to usługi społecznościowe, które są zindywidualizowane, oparte na mocnych stronach i wzmacniające pozycję młodzieży i rodzin. System opieki odpowiada na potrzeby młodzieży poprzez efektywne partnerstwa rodzinne, młodzieżowe i międzysystemowe oraz współpracę między agencjami. Podstawowe wartości systemu opieki to:

  • Kierowany przez rodzinę i prowadzony przez młodzież
  • Współpraca między systemami
  • Oparty na społeczności
  • Kompetentny kulturowo i językowo

Co to jest ugoda TR v Quigley and Teeter (dawniej Dreyfus and Porter)?

Umowa ugody TR v Quigley jest dokumentem prawnym określającym cele opracowania i pomyślnego wdrożenia pięcioletniego planu, który zapewnia kompleksowe usługi intensywne (WISe) i wspiera cały stan oraz jest zgodny z zasadami zachowania dzieci w zakresie zdrowia dzieci w stanie Waszyngton.


Co to jest Wraparound with Intensive Services (WISe)?

 

pl_PLPolski