Mga Dokumento ng Pagpupulong ng Regional FYSPRT

Plano sa Trabaho / Mga Layunin / Charter

Strategic Plan ng SWWA FYSPRT (2020) SWWA FYSPRT Workplan (Na-update noong Enero 2023)  Ch Fart ng SW FYSPRT (Binagong 1.19.2021) Nangangailangan ng Pagsusuri ang SWWA FYSPRT (2022-2024)

Enero 2023

Enero FYSPRT Agenda Enero FYSPRT Minuto

Pebrero 2023

Marso 2023

Abril 2023

Mayo 2023

Hunyo 2023

Hulyo 2023

Agosto 2023

Setyembre 2023

Oktubre 2023

Nobyembre 2023

Disyembre 2023

Mga karagdagang dokumento

Form ng Pagsumite ng Hamon at Solusyon

tlTagalog