Mga Dokumento ng Pagpupulong ng Regional FYSPRT

Enero 2023

Enero FYSPRT Agenda Enero FYSPRT Minuto

Pebrero 2023

Febuary FYSPRT Agenda Pebrero FYSPRT Minuto

Marso 2023

Marso FYSPRT Agenda Marso FYSPRT Minuto

Abril 2023

Mayo 2023

Hunyo 2023

Hulyo 2023

Agosto 2023

Setyembre 2023

Oktubre 2023

Nobyembre 2023

Disyembre 2023

Mga karagdagang dokumento

Form ng Pagsumite ng Hamon at Solusyon

tlTagalog