FYSPRT- ի տարածաշրջանային հանդիպման փաստաթղթերը

2022 թվականի հուլիս

Հուլիս FYSPRT Օրակարգ Հուլիս FYSPRT Րոպեներ

2022 թվականի օգոստոս

Օգոստոսի FYSPRT Օրակարգ Օգոստոսի FYSPRT Րոպեներ

2022 թվականի սեպտեմբեր

Սեպտեմբերի FYSPRT Օրակարգ Սեպտեմբերի FYSPRT Րոպեներ

2022 թվականի հոկտեմբեր

2022 թվականի նոյեմբեր

2022 թվականի դեկտեմբեր

Լրացուցիչ փաստաթղթեր

Մարտահրավեր և լուծման ներկայացման ձև

hyՀայերեն