اسناد جلسه FYSPRT منطقه ای

برنامه کاری / اهداف / منشور

برنامه استراتژیک SWWA FYSPRT (2020) برنامه کاری SWWA FYSPRT (به روز شده ژانویه 2023)  منشور SW FYSPRT (اصلاح شده 1.19.2021) نیازسنجی SWWA FYSPRT (2022-2024)

ژانویه 2023

دستور کار FYSPRT ژانویه دقایق FYSPRT ژانویه

فوریه 2023

مارس 2023

آوریل 2023

می 2023

ژوئن 2023

جولای 2023

آگوست 2023

سپتامبر 2023

اکتبر 2023

نوامبر 2023

دسامبر 2023

مدارک اضافی

فرم ارسال چالش و راه حل

fa_IRفارسی