Southwest Family Youth System Partner Round Table

Ang Ang Southwest Family Youth System Partner Round Table (FYSPRT) ay isang pangkat na batay sa pamayanan ng mga kabataan, pamilya, propesyonal at miyembro ng pamayanan mula sa Clark, Skamania, at Klickitat, mga county na masidhi sa paggawa ng mga kinakailangang pagbabago sa sistema ng pangangalaga na nagsisilbi sa kabataan at mga pamilyang may kumplikadong mga pangangailangan sa kalusugan ng isip. Ang kabataan at pamilya ay pantay na kasosyo sa talahanayan. Ang FYSPRT ay isang forum kung saan maaari mong ibahagi ang iyong karanasan at pananaw sa paglikha ng isang mas mataas na kalidad at mas madaling ma-access na system para sa mga pamilya na gumagamit ng mga mahahalagang mapagkukunan ng pamayanan. 

Handa ka na bang gumawa ng pagkakaiba?

Makipag-ugnayan sa amin

 
Gusto naming marinig mula sa iyo!

Magsumite ng Ideya

 
 
 
 
 
 

Sana Malakas 2:

 

 

Paparating na Kaganapan

Pagpupulong ng Regional FYSPRT

Youth Advocacy and Empowerment (YAE)  

Adulting 101 – Kailangang magparehistro para makatanggap ng imbitasyon

  • Isang interactive na virtual na serye kung saan tinatalakay natin ang mga paksang inaasahang malaman ng mga young adult ngunit walang sinuman ang nagpapaliwanag!
  • Target ng nilalaman ang kabataan 16-25
  • Tuwing Martes 4-5:30, Online
  • I-click para Magrehistro

Dahil sa mga alalahanin sa Coronavirus (COVID-19), ang ilang mga ahensya ay humihinto / kinansela ang mga pagpupulong na personal. Dahil dito, ang pagpupulong ng Youth Advocacy and Empowerment (YAE) at The Family Youth System Partner Round Table (FYSPRT) ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga virtual na pagpupulong hanggang sa karagdagang abiso, ang impormasyong ito ay matatagpuan sa loob ng agenda para sa bawat pagpupulong. Sa oras na ito, sinusunod namin ang mga alituntunin ng CDC kasama ang aming mga kasosyo na samahan kung saan kami nagho-host o nagpapadali ng mga pagpupulong. Susundan naming susundin ang lokal na kagawaran ng kalusugan, CDC, at mga rekomendasyon ng Gobernador tungkol sa COVID-19 at ang pakikipag-ugnayan sa mga pangkat at pagpupulong sa pamayanan.

Mangyaring manatiling nakatutok at kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kay Michelle Karnath sa Michelle.Karnath@clark.wa.gov.


 

home-ribbon-left

Sama-sama Maaari tayong Lumikha ng Pagbabago

home-ribbon-right

Bakit natatangi ang FYSPRT?

Ang FYSPRT ay pinagtibay sa loob ng Kasunduan sa TR V Quigley Settlement bilang Structure ng Pamamahala sa Kalusugan ng Kaisipan ng Mga Bata. Sundin ang link na "Tungkol Sa Amin" para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang mga pagpupulong?

Bilang tinukoy na Regional FYSPRT, nakakatugon kami buwan-buwan at mayroong mga pampapresko at insentibo para sa kabataan habang nagtutulungan kami upang matugunan ang aming mga pangangailangan sa pamayanan. Nais naming marinig ang iyong boses!

Mangyaring makipag-ugnayan kay Dona Allison kung nahihirapan kang dumalo dahil sa transportasyon o pangangalaga sa bata sa:

Dona.Allison@carelon.com
Telepono: 360-605-8329

Ano ang nagawa ng FYSPRT sa ngayon?

Mga Dokumento Mga Kaganapan Mga FAQ

Ang pagsisikap na ito ay pinondohan ng isang kontrata sa Health Care Authority, Division of Behavioural Health and Recovery (DBHR).
Maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa DBHR sa ang website na ito.
tlTagalog