Regional FYSPRT Events Archive

FYSPRT 2018 Monthly Meetings

16:00 - 18:00
YWCA Clark County Community Room
3609 Main Street
Vancouver, WA 98663

 • January 22nd
 • February 26th
 • March 19th
 • April 16th
 • May 21st
 • June 18th
 • July 16th
 • August 20th
 • September 17th
 • October 15th
 • November 19th
 • December 17th

2017 Meeting Dates

 • January 9th
 • February 13th 
 • March 20th 
 • April 17th
 • May 15th 
 • June 19th
 • July 17th 
 • August 21st
 • September 18th
 • October 16th
 • November 20th 
 • December 18th

February 22nd, 2018

HOPE OUT LOUD 2nd edition – 6:00-8:30pm

Mental Health and Substance Abuse Awareness Event

For Youth, Families, and the Southwest WA Community

Location: Marshal Community Center – Luepke Building

1009 E Mcloughlin Blvd. Vancouver, WA 98663


6 դեկտեմբերի, 2016 թ

FYSPRT- ի լոգոյի դիզայնի մրցույթ

Want to win $250?
Submissions due by December 6th
Winners will be announced December 6th

Լրացուցիչ տեղեկություններ


6 դեկտեմբերի, 2016 թ

ՀՈՒՅՍ ՈՒՆԵՆՔ ԲԱOU

1st Annual Youth & Family
Mental Health and Substance Abuse Awareness Event
For Youth, Families and SW Washington Community
Գրանցվիր հիմա

FREE Event, FREE Food & FREE Entertainment
When: December 6th from 6:00-8:30pm
Where: Marshall Community Center-Luepke Building
1009 E Mcloughlin Blvd. Vancouver, WA 98663
Այցելեք մեզ facebook.com/FYSPRT կայքում

Լրացուցիչ տեղեկություններ

 

2016-ի փետրվար


29 փետրվարի 2016 թ. - երեկոյան 4-ից 19-ը

Դեէսկալացիոն հմտությունների ուսուցում

Լրացուցիչ տեղեկություններ

 

2016-ի հունվար


Image from Addiction Recovery Legislative Advocacy Skills Training

Պատկերը կախվածության վերականգնման օրենսդրական շահերի պաշտպանության հմտությունների դասընթացից

 

hyՀայերեն